Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

ePārskati (Iestāžu pārskati)

Izveidots : 31.05.2017. Atjaunots: 06.02.2024.

ePārskati (Iestāžu pārskati) nodrošina budžeta finansētām institūcijām, pašvaldībām, budžeta nefinansētām iestādēm, ostu un brīvostu pārvaldēm finanšu un budžeta izpildes pārskatu pārvaldību un tiešsaistes informācijas apmaiņu ar Valsts kasi un citām iestādēm, kuras izmanto e-pakalpojumu pārskatu pieņemšanai.

 • Pieslēgties ePārskatiem (Iestāžu pārskatiem) var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile vai banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus;

 • Konsultācijas par ePārskatu (Iestāžu pārskatu) lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv;

 • Konsultācijas par pārskatu veidlapām, pārskatu sagatavošanu un apstiprināšanu sniedz Valsts kases Pārskatu departaments. Atbildīgo darbinieku saraksts ministrijām un pašvaldībām.

Valsts kase pakalpojumus sniedz attālināti.

Aicinām izmantot e-pakalpojumu, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

Valsts kases klienta pilnvarojumu / parakstu paraugu kartīte
ePārskatu (Iestāžu pārskatu) pieteikums jaunam lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)*
ePārskatu (Iestāžu pārskatu) lietošanas pārtraukšana
Iestāžu pieteikuma aizpildīšana
ePārskatu lietotāja ceļvedis  

* pieteikuma izpilde tiek veikta 3 darba dienu laikā no tā reģistrēšas dienas Valsts kasē  

 • Valsts kasei iesniedzamo pārskatu sagatavošana un apstiprināšana;

 • Citām iestādēm iesniedzamo pārskatu sagatavošana un apstiprināšana;

 • Pārskatu datu imports no grāmatvedības uzskaites sistēmām;

 • Informācijas apkopošanas rīks jebkurai valsts budžeta iestādei (sk. sadaļu "Informācijas apkopošana").

Pārskatu elektroniskā datu apmaiņas faila formātu izmanto, lai no grāmatvedības programmas importētu datus ePārskatos (Iestāžu pārskatos), tādējādi nodrošinot pārskatu automātisku sagatavošanu.

Grāmatvedības programmatūras izstrādātājiem, kuri plāno izstrādāt datu apmaiņu, izmantojot publicēto pārskatu elektronisko datu apmaiņas faila formātu, iespējams izmantot produkcijas vidi. Lai saņemtu pieeju produkcijas videi, atbildīgā iestāde aizpilda Pieteikumu par ePārskatu (Iestāžu pārskatu) lietošanu (sk. sadaļu "Pieteikumi un instrukcijas").

 

Pārskatu elektroniskais datu apmaiņas faila formāts (visiem pārskatiem)

(izmaiņas 19.12.2023.)
Mēneša pārskatu datu apmaiņas faila piemērs

(izmaiņas 11.01.2018.)

Gada pārskata datu apmaiņas faila piemērs

V5 piezīmes piemērs

(izmaiņas 20.12.2023.)

(izmaiņas 11.10.2021.)

2024.gada ceturkšņa pārskatu datu apmaiņas faila piemērs (19.12.2023.)
Ceturkšņa pārskatu datu apmaiņas faila attēls un piemērs

(izmaiņas 20.06.2011.)

(izmaiņas 01.03.2019.)

Atlīdzības pārskata datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 11.01.2018.)
Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes pārskata datu apmaiņas faila  piemērs (izmaiņas 06.06.2018.)
2024.gada kapitālsabiedrību ceturkšņa pārskatu datu apmaiņas faila piemērs (19.12.2023.)
Kapitālsabiedrību pārskatu datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 16.04.2013.)
Pārskata par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai piemērs (izmaiņas 21.12.2018.)
Valsts nodevu pārskata piemērs (02.12.2020.)
Salīdzināšanās datu apmaiņas faila formāts, attēls un piemērs līdz 2022.gadam (izmaiņas 05.11.2012.)
2023.gada salīdzināšanās (2_SAL un 8_SAL) (06.07.2023.)

Lai saņemtu informāciju par datu apmaiņas elektroniskā formāta aprakstu, lūdzam sazināties ar Valsts kases Klientu apkalpošanas daļu, sūtot e-pastu uz ekase@kase.gov.lv.

 

 
Budžeta iestādei, kura piešķir līdzekļus citām iestādēm un vēlas sekot līdzekļu izlietojumam, ir iespējas saņemt un apkopot informāciju ePārskatos (Iestāžu pārskatos).
 
Iestādes var izmantot ePārskatus (Iestāžu pārskatus) finanšu uzskaites datu apkopošanai.
 

Iespējas:

 • elektroniska pārskatu pieņemšana no līdzekļu saņēmējiem;
 • automātiska datu summēšana, datu atlases iespējas.

Nosacījumi:

 • pirms grozījumu veikšanas normatīvajos aktos, kas noteiks pārskatu iesniegšanu ePārskatos (Iestāžu pārskatos), iestādes saskaņo ar Valsts kasi pārskatu tehnisko nodrošinājumu;
 • Valsts kase nodrošina veidlapu ieviešanu ePārskatos (Iestāžu pārskatos);
 • iestāde, kas pieņems pārskatus, iesniedz Pieteikumu par ePārskatu (Iestāžu pārskatu) lietošanu, atzīmējot tiesības "Skatīt un akceptēt" (sk. sadaļu "Veidlapas un instrukcijas").

 

Konsultācijas par informācijas apkopošanas iespējām var saņemt, zvanot P. - C. 8.30 - 17.15, P. 8.30 - 16.00 pa tālruni 67094247, 67094384 vai sūtot e-pastu: pd@kase.gov.lv