Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Atruna

 

Šis paziņojums nav piedāvājams jebkuru vērtspapīru pārdošanai vai pirkšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Japānā vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā to darīt būtu nelikumīgi. Nekas šajā mājaslapā (vai jebkurā citā mājaslapā, kurai var piekļūt, izmantojot šajā mājaslapā ievietotu hiperteksta saiti) nav uzskatāms par aicinājumu vai piedāvājumu investēt vai tirgot Latvijas Republikas vērtspapīrus. Latvijas Republika nav reģistrējusi un nav paredzējusi reģistrēt jebkādu daļu vērtspapīru kādā no minētajām jurisdikcijām un tai nav nodoma veikt publisku vērtspapīru piedāvājumu jebkurā no šīm jurisdikcijām. Jo īpaši jāuzsver, ka vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (Vērtspapīru akts) un tie netiek piedāvāti vai pārdoti Amerikas Savienotajās Valstīs un labuma gūšanai Amerikas Savienoto Valstu rezidentiem (atbilstoši Vērtspapīru akta Noteikumiem S), izņemot paredzētos atbrīvojumus vai darījumus, kas nav pakļauti Vērtspapīra aktā noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgās valsts vērtspapīru likumiem. 
Lai gan Latvijas Republika ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu šīs mājaslapas informācijas (izņemot informāciju, kurai var piekļūt, izmantojot hiperteksta saiti) pareizību pēdējā mājaslapas pārskatīšanas laikā, ne Latvijas Republika, ne tās valdība neuzņemas nekādu atbildību par mājaslapā izvietotās informācijas pareizību un pilnīgumu vai par tās izmantošanu vai atjaunošanu. Tā nav uztverama kā konsultāciju vai rekomendāciju sniegšana, un nevar būt par pamatu jebkādam lēmumam vai darbībai. Jo īpaši jāuzsver, ka Latvijas Republikas faktiskie ekonomikas rādītāji un notikumu attīstība var būtiski atšķirties no jebkurām prognozēm, viedokļa vai sagaidāmajiem rezultātiem, kas pausti šajā mājaslapā.
Atsevišķa informācija šajā mājaslapā ir vēsturiska rakstura un šobrīd var būt novecojusi. Visa vēsturiskā informācija jāuztver kā aktuāla brīdī, kad tā pirmo reizi publicēta.
Šajā mājaslapā ir hiperteksta saites uz citām mājaslapām. Latvijas Republika nav caurskatījusi to, nav atbildīga un neuzņemas nekādas saistības par informāciju vai viedokli, kas ir publicēts citās mājaslapās.
Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums sabiedrībai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē. Tādējādi šis paziņojums paredzēts tikai (i) personām ārpus Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, (ii) personām ar profesionālu pieredzi ar investīcijām saistītos jautājumos atbilstoši 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus akta (Finanšu veicināšana) 2005. gada rīkojuma (Rīkojums) 19. panta 5. punktam, (iii) uzņēmumiem ar augstu neto vērtību, kuri atbilst Rīkojuma 49. panta 2. punktam un (iv) citām personām, kurām to var likumīgi paziņot (visas šīs personas kopā sauktas par "atbilstošām personām"). Jebkādas investīciju darbības, uz kurām attiecas šis paziņojums, būs pieejamas un attieksies tikai uz atbilstošām personām. Ikviena persona, kura nav atbilstoša, nedrīkst rīkoties saskaņā ar šo dokumentu vai kādu tā daļu vai paļauties uz to.

Turpinot skatīt tālāk pieejamo mājas lapas saturu, jūs apliecināt, ka jūs neatrodaties Amerikas Savienotajās Valstīs, un piekrītiet, ka informāciju, kura ir mājas lapā, jūs nepārsūtīsiet vai kā citādi nenogādāsiet personām, kuras atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, vai nepublicēsiet publiskai pieejai Amerikas Savienotajās Valstīs.