Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Saistību uzskaite

Izveidots : 28.06.2017.

19.04.2017.

Saņemtais jautājums:

Novada dome galvoja SIA kredītu. SIA neatmaksāja pamatsummu,līdz ar to novada domei kā galvotājiem  jāmaksā kredīta pamatsumma. Jautājums, uz kādu ekonomisko kodu būtu jāliek šī kredīta pamatsummas atmaksa?

Atbilde:

Valsts kase sadarbībā ar Finanšu ministriju izskatīja Jūsu jautājumu un sniedz skaidrojumu saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju.
Darījuma precīzai uzskaitei un atbilstošo klasifikācijas kodu piemērošanai nepieciešams veikt padziļinātu situācijas analīzi saistībā ar pašvaldības pieņemto lēmumu par turpmāko rīcību, piemēram:
- Ja pašvaldība veic vienreizēju aizņēmuma pamatsummas atmaksu, piemērojams EKK 3261 “Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem”;
- Ja pašvaldība pārņem visu aizņēmumu, tad atmaksai piemērojams finansēšanas klasifikācijas kods F40 02 00 20;
- Ja pašvaldība aizņēmuma atmaksas apmērā plāno palielināt savu ieguldījumu kapitālsabiedrībā, nepieciešams izvērtēt piemērotāko finansēšanas klasifikācijas kodu.