Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Par piekritīgās zemes uzskaiti

Izveidots : 28.06.2017.

07.12.2016.

Saņemtais jautājums:

     Inventarizējot pašvaldībai piekritīgās zemes un salīdzinoties ar VZD datiem, rodas situācija, ka uzskaitē ir zemes, kurām ir jāmaina  uzskaitē esošā platība, tas ir, vai nu platība salīdzinot ar VZD datiem ir mazāka vai lielāka. Pašreizējā mūsu darbība inventarizācijas procesā ir tāda, ka mainot platību, tiek mainīta  arī piekritīgās zemes vērtība. Zemes vērtība tiek noteikta pēc aktuālās kadastrālās vērtības uz  attiecīgā gada 01.10.   
    Jautājums – vai pašvaldība konkrētajā gadījumā rīkojas pareizi? Vai esam tiesīgi mainīt vērtību, ja mainās platība? Vai tā nav aktīvu nepamatota palielināšana vai samazināšana? Jāņem vērā arī tas, ka, tad kad tiek pieņemts lēmums par zemes piekritību pašvaldībai, tad zemi reģistrē  ZG un bilancē, kā pirmreizēju reģistrētu zemesgabalu,   uzņem jau ar tā brīža aktuālo vērtību un izslēdz attiecīgo iepriekš uzņemto piekritīgo zemesgabalu.

Atbilde:

Valsts kase izvērtēja pašvaldības jautājumu par piekritīgās zemes grāmatvedības uzskaiti un informē, ka pašvaldības aprakstītā grāmatvedības uzskaites pieeja, izslēdzot visu zemes gabalu no uzskaites un atzīstot no jauna atbilstošā platībā un aktuālajā kadastrālajā vērtībā (inventarizācijas datumā), atbilst normatīvo aktu prasībām.