Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Aizdevumi pašvaldību kapitālsabiedrībām

Izveidots : 26.07.2017. Atjaunots: 09.07.2021.

Valsts kasei ir plaša pieredze no valsts budžeta izsniegto aizdevumu administrēšanā, tādēļ valsts aizdevuma pretendents, vērtējot savu finansēšanas nepieciešamību, var vērsties pie Valsts kases speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko aizdevumu atbilstoši vajadzībām.

Valsts kases piedāvātās priekšrocības:

Kapitālsabiedrība, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 %, un vairāku pašvaldību veidota kapitālsabiedrība, kurā pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 %, var pretendēt uz valsts aizdevuma saņemšanu, ja pašvaldības vai vairāku pašvaldību galvojums atbilstoši to kapitāla daļu skaitam attiecīgajā pamatkapitālā ir 100 % no valsts aizdevuma summas.

Lai saņemtu valsts aizdevumu, Valsts kasē iesniedz Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumu Nr.362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” VI.sadaļā norādītos dokumentus.