Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Automātiska aizdevumu saistību ieturēšana

Izveidots : 18.05.2020. Atjaunots: 02.06.2022.

Funkcionalitāte nodrošina:

  • Aizdevumu pamatsummas un procentu maksājumu automātisku ieturēšanu no klienta konta Valsts kasē. Funkcionalitāte optimizē gan klientu, gan Valsts kases līdz šim veiktās manuālās darbības darījumu apstrādē.
  • Darījumu izsekojamība - klientu ērtībai konta izrakstā pie katra ieturētā darījuma tiek atspoguļota līguma piederības informācija: līguma numurs, darījuma klasifikācijas kods, līgumā noteiktais samaksas datums un darījuma mērķa atšifrējums, piemēram, procentu maksa, apkalpošanas maksa, pamatsummas atmaksa.
  • Ieturēšana tiek veikta no viena konta par katru līgumu atsevišķi. Līdz ar to Aizņēmējam nepieciešamie naudas līdzekļi saistību segšanai ir jānodrošina tikai vienā izvēlētajā kontā (turpmāk – ASI konts), no kura tiek veikta ieturēšana par visiem aizdevumu līgumiem atbilstoši aizdevumu līgumos noteiktajiem termiņiem un summām. Ieturēšana no ASI konta tiek veikta arī par Aizņēmēja pieteiktajām pirmstermiņa atmaksām.
  • Jaunam darījuma partnerim (aizņēmējam) pēc aizdevuma līguma noslēgšanas, ir jāpaziņo ASI konta numurs Valsts kasei. Paziņojuma forma pieejama ->Paziņojums par kontu aizdevumu saistību ieturēšanai
  • Plānotos maksājumus, kā līdz šim ir iespējams plānot saskaņā ar eAizņēmumu sadaļu “plānotie maksājumi”.
  • Pirmstermiņa atmaksas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms plānotās pirmstermiņa atmaksas dienas, iesniedzot eAizņēmumos Saistību pirmstermiņa izpildes pieteikumu.

Vēršam uzmanību, klientam jābūt atvērtam kontam Valsts kasē, kuru iespējams izmantot aizdevuma atmaksai. Pieteikums par konta atvēršanu pieejams Valsts kases mājas lapā https://www.kase.gov.lv/index.php/pakalpojumi/konti. Ja nepieciešamas izmaiņas konta izmantošanas mērķa nosaukumā, aicinām sūtīt informāciju par nosaukuma maiņu uz e-pastu biud@kase.gov.lv, norādot klienta nosaukumu un reģistrācijas numuru, esošā konta numuru un jauno nosaukumu (piemēram, “Valsts aizdevuma atmaksai”).

Atgādinām, ka ar 2020. gada 1. janvāri saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību visiem valsts aizdevuma saņēmējiem aizdevumu pamatsummas un procentu maksājumu atmaksas ir veicamas tikai no konta Valsts kasē.