Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Pirmstermiņa atmaksa

Izveidots : 18.05.2020. Atjaunots: 01.06.2022.

Valsts aizdevuma lietošanas laikā Aizņēmējam ir tiesības veikt valsts aizdevuma pirmstermiņa atmaksu bez komisijas maksas.

Pirmstermiņa atmaksa ir piesakāma vismaz 2 darba dienas pirms plānotās pirmstermiņa atmaksas dienas.

Aizņēmējs saistību pirmstermiņa atmaksu var veikt, iesniedzot eAizņēmumos Saistību pirmstermiņa izpildes pieteikumu:

  • vismaz 20 kalendāra dienas pirms kārtējā saistību maksājuma dienas un ja maksājums nav mazāks par kārtējo saistību maksājumu, vai;
  • 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Eiropas Savienības vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma, vai valsts budžeta dotācijas saņemšanas, ja atmaksā aizdevuma daļu saņemtā priekšfinansējuma apmērā.