Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Tiešsaistes datu apmaiņas modulis

Izveidots : 22.03.2017. Atjaunots: 22.11.2021.

Tiešsaistes datu apmaiņas modulis ir savietojams ar grāmatvedības un pakalpojumu uzskaites informācijas sistēmām un nodrošina šādu finanšu ziņojumu apmaiņu starp Valsts kasi un klientu:

  • liela apjoma maksājuma ziņojumu iesūtīšanu izpildei ePakalpojumā eKase (Maksājumi);
  • maksājumu apstrādes statusa ziņojumu pieprasīšanu;
  • konta pārskata un debeta/kredīta ziņojumu pieprasīšanu.

Lai uzsāktu tiešsaistes datu apmaiņas moduļa lietošanu, jāiesniedz Pieteikums tiešsaistes datu apmaiņas modulim.

Konsultācijas par tiešsaistes datu apmaiņas moduļa lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu  ekase@kase.gov.lv

Valsts kase arī turpmāk pakalpojumus sniegs tikai attālināti. Mainoties COVID-19 epidemioloģiskajai situācijai valstī, pakalpojumu sniegšanas kārtība tiks pārskatīta.

Aicinām izmantot Valsts kases e-pakalpojumus, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA vai e-pastu ekase@kase.gov.lv, ja klientam nav pienākuma lietot oficiālo elektronisko adresi.

Valsts kases klienta pilnvarojums / parakstu paraugu kartīte
Pieteikums jaunam Tiešsaistes lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)
Pieteikums par kontu limitu maiņu vienai dienai
Pieteikums jauna x509 sertifikāta saņemšanai
Noderīga informācija saskarnes izstrādātājam (no 31.05.2021.)  
Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta apraksts datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka" un "banka – klients" posmā PAIN.001 un PAIN.002  
ISO 20022 XML ziņojumu "klients – banka" un "banka – klients" PAIN.001 un PAIN.002 XML shēmas definīcija (XSD) 

 

Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta apraksts datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka" un "banka – klients" posmā CAMT.052, CAMT.054 un CAMT.060  
Tiešsaistes datu apmaiņas kļūdu kodi  

Lai notiktu datu apmaiņa starp Tiešsaistes datu apmaiņas moduli un grāmatvedības vai pakalpojumu uzskaites informācijas sistēmu, ir nepieciešams:

  • izstrādāt datu apmaiņas risinājumu saskaņā ar Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta aprakstu datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka“ un “banka – klients" posmā;

  • grāmatvedības vai pakalpojumu uzskaites informācijas sistēmā jāizstrādā saskarne, kurā jāimportē Valsts kases izsniegtais x509 autentifikācijas sertifikāts un jāizstrādā atbilstošas autentifikācijas funkcijas.

Lai samazinātu klientu izmaksas un nodrošinātu ātrāku Pakalpojuma lietošanas uzsākšanu, Valsts kase ir izstrādājusi standarta klienta autentifikācijas bibliotēkas populārākajām tehnoloģijām (Java, PHP, .NET). Bibliotēkas var saņemt, iesniedzot Pieteikumu jaunam tiešsaistes lietotājam (sk. sadaļā "Veidlapas un instrukcijas").