Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Aizdevumi valsts speciālā budžeta izpildītājiem

Izveidots : 19.08.2019. Atjaunots: 09.07.2021.

Valsts kasei ir plaša pieredze no valsts budžeta izsniegto aizdevumu administrēšanā, tādēļ valsts aizdevuma pretendents, vērtējot savu finansēšanas nepieciešamību, var vērsties pie Valsts kases speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko aizdevumu atbilstoši vajadzībām.

Valsts kases piedāvātās priekšrocības:

 

 
 

Īstermiņa valsts aizdevums finanšu vadības nodrošināšanai tiek izsniegts atbilstoši finanšu ministra rīkojumam.

Ilgtermiņa valsts aizdevums speciālā budžeta izdevumu segšanai tiek izsniegts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumam.

Lai saņemtu valsts aizdevumu, Valsts kasē iesniedz Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumu Nr.362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” V.sadaļā norādītos dokumentus.