Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Zvērinātiem tiesu izpildītājiem

Izveidots : 21.07.2017. Atjaunots: 22.04.2022.

Depozīta konts, kurā tiek glabāti no parādniekiem piedzītie naudas līdzekļi un citas summas, kas pienākas ieinteresētajām personām, tiek atvērts Valsts kasē saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 144. panta pirmo daļu un 145.panta otro daļu.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes tīmekļa vietnē tiek publicēts aktuālais zvērinātu tiesu izpildītāju saraksts.

Pieteikumu par konta atvēršanu vai slēgšanu iesniedz Valsts kasei – elektroniska dokumenta veidā, sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA vai e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv, vai papīra formā, parakstot to un nosūtot vai iesniedzot Valsts kases Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Smilšu ielā 1, LV-1919.

Valsts kase arī turpmāk pakalpojumus sniegs tikai attālināti.

Aicinām izmantot Valsts kases ePakalpojumus, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski!

Mainoties COVID-19 epidemioloģiskajai situācijai valstī, pakalpojumu sniegšanas kārtība tiks pārskatīta.

Pieteikums par konta atvēršanu
Metodiskie norādījumi klasifikācijas kodu piemērošanai maksājumiem no/uz ZTI kontu