Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

ePlāni un eTāmes (Plāni un tāmes)

Izveidots : 30.05.2017. Atjaunots: 02.01.2024.

ePlānus (Plānus) lieto ministrijas un to padotības iestādes finansēšanas plānu projektu sagatavošanai, apstiprināšanai un iesniegšanai Valsts kasē, uz kā pamata tiek piešķirti asignējumi (pilnvara veikt izdevumus noteiktā apmērā) un dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (resursi).

eTāmes (Tāmes) lieto ministrijas un to padotības iestādes programmu un apakšprogrammu, un pasākumu tāmju sagatavošanai, saskaņošanai, parakstīšanai un publicēšanai Valsts kases tīmekļa vietnē.

 • pieslēgties ePlāniem un eTāmēm (Plāniem un tāmēm) var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile vai banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus;
 • konsultācijas par ePlānu un eTāmju (Plānu un tāmju) lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv;
 • konsultācijas par finansēšanas plānu projektu sagatavošanu un apstiprināšanu var saņemt, zvanot Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamentam vai sūtot e-pastu biud@kase.gov.lv.

Valsts kase pakalpojumus sniedz attālināti.

Aicinām izmantot e-pakalpojumu, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

ePlānu un eTāmju (Plānu un tāmju) pieteikums jaunam lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)*
ePlānu un eTāmju (Plānu un tāmju) lietošanas pārtraukšana
Ministriju un to padotības iestāžu saraksts (aktualizēts uz 01.01.2024.)  
ePlānu un eTāmju Lietotāja ceļvedis  

* pieteikuma izpilde tiek veikta 3 darba dienu laikā no tā reģistrēšas dienas Valsts kasē  

 

ePlānu (Plānu) lietošanas iespējas:

 • pieejama divu līmeņu lietotājiem – iestādēm un ministrijām, kā arī nodrošina iespēju noteikt lietotājiem atbilstošas pieejas tiesības – skatīt, vadīt un apstiprināt;
 • nodrošina lietotājiem finansēšanas plānu projektu sagatavošanas, apstiprināšanas un iesniegšanas Valsts kasē funkcionalitāti;
 • nodrošina ePlānos (Plānos) sagatavoto un asignēto finansēšanas plānu datu saglabāšanu vismaz piecus gadus;
 • nodrošina finansēšanas plānu izdrukas izveidi, kopsavilkuma pārskatu un saraksta izveidi;
 • nodrošina datu importu, izmantojot publicēto ePlānu elektronisko datu apmaiņas faila formātu.

eTāmju (Tāmju) lietošanas iespējas:

 • nodrošina lietotājiem tāmju sagatavošanas, apstiprināšanas, parakstīšanas un datu uzglabāšanas funkcionalitāti, kā arī to publicēšanu;
 • nodrošina iespēju ministrijām uzraudzīt padotības iestāžu tāmju sagatavošanas procesu, pieprasot lietotājiem pieejas režīmu “skatīt” par visu resoru kopumā;
 • nodrošina iespēju pieejas režīmus piemērot atkarībā no jau pastāvošā procesa iestādē;
 • nodrošina datu importu, izmantojot publicēto eTāmju (Tāmju) elektronisko datu apmaiņas faila formātu.
 
Programmatūras izstrādātāji, kas plāno izstrādāt datu apmaiņu, izmantojot publicēto ePlānu un eTāmju (Plānu un tāmju) elektronisko datu apmaiņas faila formātu, jautājumus var sūtīt uz e-pastu biud@kase.gov.lv .

 

ePlānu un eTāmju (Plānu un tāmju) elektroniskā datu apmaiņas faila formāta apraksts
ePlānu un eTāmju (Plānu un tāmju) elektroniskā datu apmaiņas faila formāta piemērs