Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Nenodokļu ieņēmumu atmaksa

Izveidots : 29.12.2023. Atjaunots: 08.04.2024.

Kārtība, kādā Valsts kase atmaksā valsts budžeta maksājumus administrējošai institūcijai (turpmāk – NMAI) nenodokļu ieņēmumu summu no valsts pamatbudžeta ieņēmumu konta, ko rīko Valsts kase saskaņā ar Ministru kabineta 03.10.2023. noteikumiem Nr.553 “Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība”.

  • Valsts kase veic tikai tādu nenodokļu ieņēmumu atmaksu, kas saņemti no 2024.gada 1.janvāra valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā, ko rīko Valsts kase;
  • Valsts kase atmaksā summu uz NMAI kontu Valsts kasē piecu darbdienu laikā no dienas, kad saņemts “Pieteikums par pārmaksātās vai nepareizi iemaksātās summas atmaksu” (turpmāk – Pieteikums);
  • Pieteikums jāiesniedz atsevišķi par katru nenodokļu ieņēmumu veidu, atmaksu norādot kopsummā;
  • Pieteikums jāiesniedz tikai elektroniski - parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu NORĒĶINU DEPARTAMENTS (ND@90000597275);
  • Pārmaksātās summas vai kļūdaini veiktā maksājuma, kas saņemts valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos līdz 2023. gada 31. decembrim, atmaksu saskaņā ar maksātāja iesniegumu veiks Valsts ieņēmumu dienests.

Konsultācijas par nenodokļu ieņēmumu atmaksas kārtību var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv

Pieteikums par pārmaksātās vai nepareizi iemaksātās summas atmaksu