Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

eAizņēmumi (Aizņēmumi)

Izveidots : 25.07.2019. Atjaunots: 16.05.2023.

eAizņēmumi (Aizņēmumi) nodrošina iespēju attālināti, izmantojot internetu, pārvaldīt aizdevumu līgumus un izmaksu pieprasījumus. Pašvaldības ar eAizņēmumu (Aizņēmumu) starpniecību iesniedz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē pieprasījumu aizdevuma piešķiršanai un galvojuma sniegšanai par kapitālsabiedrības* pieprasīto aizdevumu.

Turpinot attīstīt un uzlabot aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, Valsts kase ievieš valsts aizdevumu automātisku atmaksas funkcionalitāti, kura nodrošinās aizdevumu pamatsummas atmaksas un procentu maksājumu ieturēšanu no klienta konta Valsts kasē.

  • Pieslēgties eAizņēmumiem (Aizņēmumiem) var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotā pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile vai banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus;
  • Konsultācijas par eAizņēmumu (Aizņēmumu) lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.

* Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus.

Valsts kase pakalpojumus sniedz attālināti.

Aicinām izmantot e-pakalpojumu, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

Valsts kases klienta pilnvarojumu / parakstu paraugu kartīte

eAizņēmumu (Aizņēmumu) pieteikums jaunam lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi) **

eAizņēmumu (Aizņēmumu) lietošanas pārtraukšana

eAizņēmumu Lietotāja ceļvedis  

** pieteikuma izpilde tiek veikta 3 darba dienu laikā no tā reģistrēšas dienas Valsts kasē  

eAizņēmumu (Aizņēmumu) lietošana nodrošina:

  • noteikt lietotājiem atbilstošas pieejas tiesības – skatīt, vadīt un parakstīt;
  • pašvaldībām elektroniski sagatavot pieteikumus aizdevumu piešķiršanai un galvojumu sniegšanai, un iesniegt tālākai izskatīšanai/ izvērtēšanai Finanšu ministrijai;
  • elektroniski sagatavot un iesniegt aizdevumu izmaksu pieprasījumus un pārvaldīt piešķirtos valsts aizdevumus;
  • eAizņēmumos (Aizņēmumos) sagatavoto dokumentu un datu saglabāšanu vismaz desmit gadus;
  • glabāt/izmantot informāciju apkopotā veidā ar iespēju veidot izdrukas.

Kārtību, kādā pašvaldības piesakās valsts aizņēmumiem un galvojumiem, nosaka Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

Kārtību, kādā kapitālsabiedrība*, ostas pārvalde un zinātniskā institūcija** piesakās valsts aizņēmumiem, nosaka Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr.888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.

* Kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tās zinātniskās institūcijas un augstskolas, kurām ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss.

** Zinātniskie institūti un augstskolas, kurām ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss.